Chưa "chốt" tăng thuế môi trường với xăng lên 8.000 đồng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đồng ý khung thuế bảo vệ môi trường với xăng được điều chỉnh từ 1.000-4.000 đồng/lít lên mức từ 3.000-8.000 đồng/lít.

Chưa

Theo đó, khung thuế mới được Chính phủ đề xuất với mặt hàng xăng là 3.000 - 8.000 đồng (tối thiểu - tối đa) một lít, thay vì 1.000 - 4.000 đồng hiện nay. Mặt hàng túi ni lông cũng được đề nghị điều chỉnh lên mức 40.000 - 200.000 đồng một kg, thay vì mức 30.000 - 50.000 đồng một kg hiện hành.

Đánh giá về tác động của dự luật, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong tình tình kinh tế đất nước hiện nay thì việc tăng thuế suất nhìn chung là không thuận.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại quan điểm hạn chế tăng các loại thuế, phí của Thủ tướng trong thời điểm hiện nay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với mặt hàng xăng thì khung thuế suất hiện hành cũng chưa áp dụng mức tối đa (4.000 đồng một lít), nên việc đề nghị tăng khung thuế mới cần được cân nhắc.

Trong khi đó Bộ Tài chính lý giải ngân sách nhà nước tăng lên từ nguồn thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ được dùng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong đó có chi cho bảo vệ môi trường, đồng thời vẫn bảo đảm tính cạnh tranh của nền kinh tế, các sản phẩm chủ yếu của Việt Nam.

Ngoài ra, việc nới mức tối đa khung thuế lên 8.000 đồng mỗi lít xăng ngoài nâng cao hơn nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, còn đảm bảo tính ổn định của chính sách và phù hợp với lộ trình thay thế thuế nhập khẩu phải cắt giảm dần theo cam kết quốc tế.

Tuy nhiên, theo báo cáo thẩm tra của cơ quan thường trực Quốc hội, các số liệu phân tích, chứng minh việc nâng mức trần khung đối với xăng, dầu trong khung thuế hiện hành, mà đề xuất cơ sở tăng thuế theo định tính là chưa thực sự thuyết phục. Do đó, đề nghị nâng mức trần khung thuế môi trường với xăng, dầu lên gấp 2 lần như dự thảo luật là chưa thực sự phù hợp.