"Điểm mặt" 191 đơn vị nợ hơn 3.300 tỷ đồng thuế tại Hà Nội

Đứng đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế, phí liên quan đến đất đai tại TP. Hà Nội đợt tháng 4/2019 là Công ty CP Đầu tư - xây dựng TDC Hà Nội với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 2.833 triệu đồng.

Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai đợt tháng 4/2019 danh sách 191 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với số nợ 3.382.775 triệu đồng. Trong đó, có 183 doanh nghiệp nợ 2.586.238 triệu đồng thuế, phí; 5 doanh nghiệp nợ 251.668 triệu đồng tiền thuê đất và 3 chủ dự án nợ 544.869 triệu đồng tiền sử dụng đất.

Có 71 doanh nghiệp nợ 24.199 triệu đồng thuế, phí công khai lần đầu. Đứng đầu danh sách là Công ty CP Đầu tư - xây dựng TDC Hà Nội với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 2.833 triệu đồng.

Công ty CP Đầu tư - xây dựng TDC Hà Nội thành lập ngày 22/03/2010 có mã số thuế là 0104552598, chủ sở hữu là ông Đinh Văn Thái, hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 243 A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, TP. Hà Nội.

112 doanh nghiệp nợ 2.562.039 triệu đồng thuế, phí đã được công khai năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018, tuy nhiên số nợ vẫn còn lớn nên Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai lại tại đợt tháng 4/2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 360.567 triệu đồng. Tiếp theo là Công ty CP Lilama Hà Nội nợ 118.509 triệu đồng,…

2 đơn vị nợ 245.540 triệu đồng tiền thuê đất đăng công khai lần đầu gồm Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Vạn Xuân với số nợ  219.217 triệu đồng; Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 nợ 26.323 triệu đồng.

3 đơn vị nợ 6.128 triệu đồng tiền thuê đất đăng công khai lại. Đứng đầu là Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842 với số nợ 3.014 triệu đồng; Công ty CP Đường Bộ 230 nợ 1.492 triệu đồng; Công ty CP xây dựng công trình và đầu tư 120 nợ 1.623 triệu đồng.

3 đơn vị nợ 544.869 triệu đồng tiền sử dụng đất gồm Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô với số nợ tính đến ngày 31/3/2019 là 325.700 triệu đồng; Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam nợ 129.949 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và XNK Mỹ Sơn nợ 89.220 triệu đồng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 182 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ 284.820 triệu đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 56 doanh nghiệp và dự án nộp 8.769 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Được biết, tháng 3/2019 Cục thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với số nợ hơn 40,5 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách nợ thuế, phí là Công ty cổ phần Hancorp, với số tiền nợ thuế hơn 3,7 tỷ đồng.

Năm 2019, theo Cục thuế Hà Nội công tác quản lý nợ thuế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Cục thuế cũng đã giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ tới từng lãnh đạo cục, từng lãnh đạo các phòng ban của cục thuế, chi cục thuế, tới từng cán bộ thuế...

>>TP.HCM tiếp tục "bêu" tên gần 1.700 doanh nghiệp nợ thuế