Dự án sân bay Long Thành: Gần 22,5 ngàn tỷ đồng để thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản báo cáo Quốc hội về tiến độ đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Dự án sân bay Long Thành: Gần 22,5 ngàn tỷ đồng để thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư

Nguồn vốn cho Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được Bộ Tài chính bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đồng Nai cũng bổ sung nguồn vốn trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo của UBND Đồng Nai, địa phương cần khoảng thời gian ít nhất 3 năm để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 để bàn giao cho chủ đầu tư.

Nguồn vốn cũng được phân kỳ: năm 2018 trên 1,5 ngàn tỷ đồng, năm 2019 cần gần 9,95 ngàn tỷ đồng và năm 2020 gần 11 ngàn tỷ đồng.

 

Ngày 10/11/2016, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 trong đó bố trí vốn cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 tỷ đồng để thực hiện việc bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được chia làm 3 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD, tương đương hơn 336 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư là hơn 5,4 tỷ USD.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác năm 2025. Để hoàn thành đúng tiến độ, chủ đầu tư dự án - ACV đề xuất Chính phủ giao cho mình làm chủ đầu tư các hạng mục chính để sớm thu xếp vốn chuẩn bị đầu tư.

Theo đó, kế hoạch lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi kéo dài trong khoảng 1,5 năm, từ tháng 6/2018-7/2019. Sau đó trình, thẩm định báo cáo vào tháng 7/2019-9/2019 trước khi trình Quốc hội thông qua dự án vào tháng 10/2019.

Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt dự án vào tháng 12/2019.