FECON sắp phát hành 33 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/CP

Công ty cổ phần FECON (Mã: FCN) vừa thông qua việc phát hành 33 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên 873,5 tỷ đồng.

FECON sắp phát hành 33 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/CP

Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phần, thấp hơn 28% so với thị giá. 

Cổ đông hiện hữu được đăng ký mua theo tỷ lệ 100:60, toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ tự do chuyển nhượng. Thời gian phát hành trong quý III - IV/2017, sau khi được UBCKNN đồng ý. Sau phát hành, vốn điều lệ Fecon dự kiến tăng từ 543,5 tỷ đồng lên 873,5 tỷ đồng.

Số tiền thu được ước 495 tỷ đồng, được dùng để góp tăng vốn vào CTCP FECON South (50 tỷ đồng), tăng vốn cho CTCP FECON UCC (112 tỷ đồng), đầu tư dự án BT tỉnh lộ 9 TP HCM (134 tỷ đồng), đầu tư dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 (153 tỷ đồng), còn lại bổ sung vốn lưu động.

Cùng với kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017, FCN còn dự kiến phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP và 25 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược, giá chào bán không thấp hơn 22.000 đồng. Mục đích phát hành là làm các dự án hạ tầng giao thông và các dự án hạ tầng năng lượng theo hình thức BOT, BT, PPP giai đoạn 2017 - 2020.

>> FECON sẽ triển khai gói thầu trị giá 300 tỷ đồng tại dự án Metro Nhổn – Ga Hà Nội