Hà Nội tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

Theo kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2019, Hà Nội sẽ xét chọn, công nhận khoảng 70 sản phẩm trở thành sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2019.

Hà Nội tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, công khai các quy định, tiêu chí xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố trên các phương tiện truyền thông, trên Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã và Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội; tổ chức lễ công bố, tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2019.

Ưu tiên thu hút, xúc tiến đầu tư các dự án có quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng công nghệ cao, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sức cạnh tranh của sản phẩm và hàng hóa xuất khẩu; Cung cấp thông tin thị trường trong nước, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội và các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực nhằm mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế.

Ưu tiên xem xét đăng các sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội sử dụng cho các công trình xây dựng trong Tài liệu Công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý của Sở Xây dựng.
Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực được tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các Chương trình xúc tiến của Thành phố và quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, đầu tư xây dựng, hoàn thành và thu hút các dự án đầu tư xây dụng lấp đầy khu, cụm công nghiệp, khu CNTT theo quy hoạch; Tổ chức vận động, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, lập hồ sơ tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2019.

Tổ chức xét chọn, công nhận khoảng 70 sản phẩm trở thành sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019 theo Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố.

Triển khai chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực thông qua các chương trình của Thành phố: Khuyến công, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Chương trình SPCNCL Thành phố và bộ cơ sở dữ liệu thương mại.

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cường các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết thông qua tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội với các doanh nghiệp vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận tạo chuỗi liên kết giá trị sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Tổ chức các lớp đào tạo cho khoảng 1.300 cán hộ, quản lý của các doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ trong các nhóm ngành công nghiệp chủ lực tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các làng nghề trên địa bàn Thành phố. Khóa đào tạo về số hóa hoạt động của doanh nghiệp để tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0; Khóa đào tạo về hỗ trợ tiếp cận các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế: ISO 9001:2015, 5S,... Khóa đào tạo về kết nối - giao dịch trực tuyến; Khóa đào tạo về phương pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại...

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, nâng cao tay nghề lao động gắn với doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nhằm tăng nguồn cung lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; cải thiện chỉ số đào tạo lao động trong Bộ chỉ số CPI của Thành phố.