HOSE sẽ ra mắt chỉ số phát triển bền vững vào tháng 7

Chiều 23/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức giới thiệu về chỉ số phát triển bền vững trước các thành viên thị trường và các nhà đầu tư.

Dự kiến, chỉ số phát triển bền vững sẽ ra mắt vào tháng 7 và có tên là VN Sustainability Index​-VNSI với danh mục cổ phiếu xem xét gồm các thành phần thuộc chỉ số VN 100.

Quảng cáo

"Chỉ số phát triển bền vững do HOSE phối hợp với Cơ quan hợp tác Đức (GIZ) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành nghiên cứu, nhằm cung cấp một công cụ tham chiếu về phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Ông Lê Hải Trà, Phó Tổng Giám đốc phụ trách của HOSE cho biết, hiện nay, phát triển bền vững thị trường chứng khoán đang ngày càng trở nên mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư và tổ chức có trách nhiệm.

Các tiêu chí đánh giá chỉ số phát triển bền vững được nghiên cứu và xây dựng dựa trên Bộ nguyên tắc quản trị công ty của OECD, Bộ tiêu chuẩn GRI Standards; quy định hiện hành về công bố thông tin và quản trị công ty; các ý kiến tham vấn từ các chuyên gia, thành viên thị trường, các tổ chức tài chính uy tín.

Theo ông Lê Hải Trà, với việc phát triển chỉ số phát triển bền vững, HOSE kỳ vọng tạo ra thước đo mới cho thị trường chứng khoán. Đồng thời, xác lập danh sách các công ty hoạt động có chất lượng, thúc đẩy việc thực hiện và áp dụng các sáng kiến phát triển bền vững.

Theo ông Lê Hải Trà, với việc phát triển chỉ số phát triển bền vững, HOSE kỳ vọng tạo ra thước đo mới cho thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Thế Tuấn, Phòng Nghiên cứu và Phát triển HOSE cho biết, việc tính toán điểm phát triển bền vững theo bảng câu hỏi phát triển bền vững tập trung ở 3 khía cạnh của 1 công ty đó là môi trường, xã hội và quản trị.

Cụ thể, về môi trường và xã hội có các yếu tố như chính sách, cam kết của công ty; cách thức quản lý cùng các chỉ tiêu đo lường (nguyên vật liệu, nhà cung cấp, phát thải, mức độ tuân thủ pháp luật…) hay mối quan hệ với nhân viên, quan hệ với khách hàng…

Trong khi đó, khía cạnh quản trị công ty gồm các yếu tố là quyền cổ đông; đối xử bình đẳng với cổ đông; trách nhiệm với các bên liên quan; công bố thông tin minh bạch, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Công ty có điểm phát triển bền vững lớn nhất sẽ được xem xét vào rổ và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Có thể bạn quan tâm

Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Mã UpCom: EVF).

Thứ ba, 27/10/2020