Nhà nước sẽ bán tối đa 49% vốn tại Vinachem

Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) nêu rõ giai đoạn 2017 – 2020 tập đoàn sẽ thoái sạch vốn tại 15 doanh nghiệp.

Nhà nước sẽ bán tối đa 49% vốn tại Vinachem

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 16 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017-2020 với mục tiêu bảo đảm Vinachem có cơ cấu hợp lý, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của Tập đoàn.

Vốn điều lệ của Vinachem đến năm 2020 khoảng 20.000 tỷ đồng. Tập đoàn xây dựng kế hoạch, phương án và lộ trình thực hiện cổ phần hoá công ty mẹ giai đoạn 2018 – 2019. Sau cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

Giai đoạn 2017 – 2020, các đơn vị nằm trong công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam gồm:

-Văn phòng và các Ban chức năng, tham mưu

-Trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật Hoá chất

-Trung tâm Thương mại và Dịch vụ hoá chất

Đề án cũng nêu rõ thực hiện cổ phần hoá Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 22 (ngày 22/6/2017) của Thủ tướng về chuyển đơn vị sự nghiệp thành CTCP. Vinachem vẫn nắm giữ cổ phần chi phối ở đơn vị này.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất cũng được tái cấu trúc theo hướng tinh giải, gọn nhẹ, hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp, khuyến khích liên kết, hợp tác trên cơ sở bảo toàn tài sản và mục đích cung cấp dịch vụ công.

Đối với công ty TNHH Hoá chất và Muối mỏ Việt - Lào, Bộ Công thương và Vinachem thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng, Chính phủ. Trong từng giai đoạn, Bộ Công thương và Vinachem có báo cáo và đề xuất phương án cụ thể.

Vinachem cũng sẽ thoái hết vốn sau khi doanh nghiệp hết lỗ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả đối với các doanh nghiệp sau:

CTCP Phân đạm Hoá chất Hà Bắc

CTCP DAP – Vinachem

CTCP DAP số 2 – Vinachem

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Đối với công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Vinachem sẽ thực hiện cổ phần hoá và nắm giữ trên 65% vốn điều lệ (giai đoạn 2017 – 2018).

Theo đề án, Vinachem nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ tại 7 doanh nghiệp:

CTCP Hơi kỹ nghệ Que hàn

CTCP Hoá chất Việt Trì

CTCP Hoá chất cơ bản Miền Nam

CTCP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển

CTCP Phân lân Ninh Bình

CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam

Vinachem nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại 9 doanh nghiệp

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam

CTCO Cao su Đà Nẵng

CTCP Cao su Sao Vàng

CTCP Phân bón Bình Điền

CTCP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ

CTCP Phân bón Miền Nam

CTCP Bột giặt NET

CTCP Bột giặt LIX

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam

Vinachem cũng sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn tại 15 doanh nghiệp gồm:

CTCP Xà phòng Hà Nội

CTCP Pin Ắc quy Vĩnh Phúc

CTCP Ắc quy tia sáng

CTCO Cao su Inoue Việt Nam

CTCP Nhựa và Hoá chất TPC Vina

CTCP Xuất nhập khẩu Hoá chất Miền Nam

CTCP Sơn tổng hợp Hà Nội

CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang

CTCP Pin Hà Nội

CTCP Vật tư và Xuất nhập khẩu Hoá chất

CTCP Cảng Đạm Ninh Bình

CTCP Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ

CTCP Thiết kế công nghiệp Hoá chất.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Vinachem lỗ hơn 200 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ lỗ 476 tỷ đồng. Nhiều dự án của tập đoàn bị thua lỗ, có nguy cơ đóng cửa như Đạm Ninh Bình lỗ luỹ kế gần 3.300 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc. DAP số 2, Pin Ắc quy Vĩnh Phú… cũng thua lỗ và trích lập dự phòng lớn.

Tính đến cuối tháng 6/2016, Vinachem có tổng tài sản khoảng 58.921 tỷ đồng, nợ phải trả đạt gần 37.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết năm 2016, Vinachem cho biết doanh thu của tập đoàn đạt 41.634 tỷ đồng, giảm 9,1% so với năm trước và không tiết lộ mức lợi nhuận.

Năm 2017, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu đạt 43.567 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 155 tỷ đồng, tiền lương tăng 5% so với năm 2016.