Sẽ giải tán Vụ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp khi thành lập "Siêu Ủy ban"

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết sẽ có 5 Bộ không tiếp tục duy trì Vụ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoạt động.

Sẽ giải tán Vụ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp khi thành lập

Tại buổi làm việc và nghe báo cáo việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ cấu, nhiệm vụ của Uỷ ban này, trình Chính phủ cho ý kiến, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh công tác cán bộ phải tuân thủ đề án của Bộ Chính trị về thành lập Uỷ ban là bảo đảm không làm tăng thêm biên chế nhà nước đồng thời yêu cầu nhân sự phải bảo đảm “tác nghiệp được ngay”.

Qua rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các Bộ để xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết sẽ có 5 Bộ không tiếp tục duy trì Vụ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Trường hợp của Bộ Xây dựng sẽ vẫn giữ lại Vụ Quản lý doanh nghiệp vì Bộ Xây dựng không có doanh nghiệp nào chuyển giao về Uỷ ban. Tuy nhiên, Vụ này cũng chỉ tồn tại cho đến khi Bộ Xây dựng hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt và chuyển đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, công việc tuyển chọn nhân sự cần phải được thực hiện minh bạch, bảo đảm tuyển chọn được người tài trong quản lý, phát triển khối tài sản, vốn của nhà nước trong đầu tư, kinh doanh.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cũng cho biết Uỷ ban sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về tiêu chí quản lý doanh nghiệp trực thuộc Uỷ ban, quản lý cán bộ trong thời gian tới.

“Đây là việc quan trọng, không thể nôn nóng, con người đến đâu thì Uỷ ban sẽ hoạt động đến đấy để bảo đảm hiệu quả nhất”, ông Nguyễn Hoàng Anh nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh công tác cán bộ phải tuân thủ đề án của Bộ Chính trị về thành lập Uỷ ban là bảo đảm không làm tăng thêm biên chế nhà nước. Đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhân sự phải bảo đảm “tác nghiệp được ngay”.

Phó Thủ tướng nêu rõ: “Uỷ ban là cơ quan trực tiếp thực thi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nên nhân sự phải đảm đương nhiệm vụ được ngay là rất quan trọng, để công việc không bị đình trệ”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Chủ tịch Uỷ ban xây dựng đề án tuyển chọn cán bộ công chức, gắn với vị trí việc làm. Trước mắt, với các chức danh Phó chủ tịch Uỷ ban, Phó Thủ tướng đưa ra yêu cầu mỗi Phó chủ tịch có chuyên môn sâu ở mỗi lĩnh vực tương ứng và phải được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Chủ tịch Uỷ ban và Tổ giúp việc tính toán định hướng thành lập các cơ quan, đoàn thể trực thuộc Uỷ ban để nhanh chóng hoàn thiện bộ máy.