Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp

Tổng cục Thuế cho biết hiện nay vấn đề hoạt động đa cấp diễn ra phức tạp, nhiều doanh nghiệp bị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh.

Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp

Theo Tổng cục thuế, trong quá trình quản lý thuế đối với hoạt động này, cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật về thuế đối với đơn vị kinh doanh bán hàng đa cấp. Bên cạnh đó, cơ quan Thuế các cấp còn phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế đối với các đơn vị kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Để kiểm soát hoạt động kinh doanh đa cấp, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ cơ sở dữ liệu thu thập từ các cơ quan chức năng về các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp để phân tích rủi ro, lập kế hoạch thanh tra và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra.

Đối với các vấn đề khác, 5 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã thực hiện hơn 17.700 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt gần 20% kế hoạch năm 2018. Tổng số tiền thu nộp vào ngân sách là hơn 1.600 tỷ đồng.

Qua đó đã giảm khấu trừ hơn 324 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 5.700 tỷ đồng. Với 17.700 cuộc thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đã phát hiện nhiều sai sót trong quá trình khai thuế của người nộp thuế, do đó đã yêu cầu phải khai bổ sung, phạt theo quy định của pháp luật.

Về công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, đến hết tháng 5/2018, ngành Thuế đã kiểm tra được hơn 164.600 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 72,85 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 27,31 tỷ đồng; giảm lỗ 16,83 tỷ đồng.

Đến ngày 21/5, Tổng cục Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 75 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt hơn 323 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 1.800 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,65 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế trên 837 tỷ đồng.

Riêng thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tính đến ngày 21/5, tổng số quyết định hoàn thuế của 63 cục thuế đã được thanh tra, kiểm tra là hơn 1.800 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là trên 11.000 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế lưu ý các Cục Thuế cần công khai thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế kịp thời, chính xác, khách quan của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp phát hiện các vi phạm liên quan đến các bộ, ngành thì kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo quy định có liên quan.