Từ chối thanh toán 100 tỷ đồng viện phí cho các bệnh viện ở TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa từ chối thanh toán viện phí cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Số tiền lên tới 100 tỷ đồng.

Từ chối thanh toán 100 tỷ đồng viện phí cho các bệnh viện ở TP.HCM

Đây là thông tin chính thức vừa được ông Cao Văn Sang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố cho biết.

Nguyên nhân được đưa ra là do có nhiều khoản không thuộc danh mục thanh toán của BHYT. Trong khí đó, nhiều chuyên gia y tế lại cho rằng, hiện có quá nhiều hạng mục không được thanh toán. Vì vậy, BHYT chưa phát huy được hết ý nghĩa và không khuyến khích được người dân tham gia. Trong năm 2016, quỹ BHYT TP.HCM thu hơn 45.000 tỷ đồng. Sau khi thanh toán, quỹ còn dư khoảng 600 tỷ đồng.