VNPT và MobiFone về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong tháng 11

VNPT và MobiFone đang tích cực hoàn thành báo cáo tài chính trước thời hạn 31/10/2018 và chậm nhất trong tháng 11/2018 hai doanh nghiệp này sẽ hoàn thành việc chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

VNPT và MobiFone về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong tháng 11

Chiều 25/10/2018, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc với Bộ TT&TT về việc chuẩn bị hồ sơ chuyển giao Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) về Ủy ban.

Cụ thể, hiện tại, VNPT còn 14 đầu việc đang triển khai, chưa hoàn thành sẽ chuyển giao để Ủy ban hoàn thành tiếp. Trong đó, riêng việc xếp loại doanh nghiệp năm 2017, VNPT đề xuất để Bộ TT&TT xử lý hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính.

Còn với Mobifone, trong 10 đầu việc chưa hoàn thành sẽ chuyển giao Ủy ban thực hiện tiếp. Doanh nghiệp đề xuất 3 việc để Bộ TT&TT thực hiện, bao gồm: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển giai  đoạn 2016 - 2020; xếp hạng doanh nghiệp đặc biệt và báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp, bởi đây là việc Bộ TT&TT có thể thực hiện được ngay sau khi Bộ Tài chính có ý kiến.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết, chậm nhất là trong tháng 11/2018, phải thực hiện xong công tác chuyển giao.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, VNPT và Mobifone đều là những doanh nghiệp lớn, quan trọng của ngành viễn thông. Vì vậy, Bộ TT&TT  kỳ vọng Ủy ban sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh và  tạo bước phát triển mới cho doanh nghiệp Nhà nước.

Trước đó vào ngày 30/9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Ủy ban đại diện chủ sở hữu vốn tại 19 doanh nghiệp. 19 doanh nghiệp này được chuyển giao lại từ các Bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TT-TT, Tài chính.

Ước tính, vốn nhà nước tại 19 doanh nghiệp này là khoảng 1 triệu tỉ đồng và tổng giá trị tài sản là 2,3 triệu tỉ đồng.