3 kịch bản tăng trưởng kinh tế đến năm 2023

3 kịch bản tăng trưởng kinh tế đến năm 2023

Cả 3 kịch bản được Bộ Kế hoạch đầu tư đề ra đều cho thấy tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, với năm 2023 sẽ phải phấn đấu để đạt mục tiêu bình quân giai đoạn 2021-2025 (6,5-7%).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Đề án Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Trong đó, Bộ KHĐT xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế cho nửa cuối năm 2022 và cả năm 2023.

Cụ thể, trong kịch bản khả quan, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế khoảng 4%, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mục tiêu đề ra, năm 2023 đạt mục tiêu bình quân giai đoạn 2021-2025 (6,5-7%).

Quảng cáo

Tại kịch bản trung bình: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát cao hơn 4%, nhưng vẫn được kiểm soát, một số cân đối lớn không bảo đảm cân bằng, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mục tiêu đề ra, năm 2023 chỉ tiệm cận mục tiêu bình quân giai đoạn 2021-2025 (6,5-7%).

Còn kịch bản tiêu cực, kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, nhiều cân đối lớn không bảo đảm cân bằng, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mục tiêu đề ra, năm 2023 thấp hơn mục tiêu bình quân giai đoạn 2021-2025 (6,5-7%).

Theo Bộ KHĐT, các kịch bản này được xây dựng trong bối cảnh rủi ro, thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô làm gia tăng áp lực, rủi ro đối với phục hồi kinh tế nước ta trong 6 tháng cuối năm 2022, và cả các năm tiếp theo.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa thống nhất giao kế hoạch vốn cho 3 dự án quan trọng quốc gia với tổng mức đầu tư 78.307,587 tỷ đồng.

Thứ năm, 18/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia