8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu trong tuần tới

8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu trong tuần tới

Tuần từ 6/12 - 10/12, có 8 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức; trong đó có 6 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 2 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý tuần tới:

*Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PV chem, mã chứng khoán: PVC) trả cổ tức với tỷ lệ 4,5%. (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/202. Ngày bắt đầu chi trả ngày 20/12/2021.

- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (mã chứng khoán: HCM) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5%. (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/202. Ngày bắt đầu chi trả ngày 6/1/2022.

- Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR) trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 20% mệnh giá. (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng) Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/2021. Ngày bắt đầu chi trả ngày 14/12/2022.

Quảng cáo

-Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2021. Ngày bắt đầu chi trả 17/12/2021.

- Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (Mã chứng khoán: VNL) tạm ứng cổ phiếu đượt 1 năm 2021 với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2021. Ngày bắt đầu chi trả 24/12/2021.

- CTCP Cao su Tân Biên (mã chứng khoán RTB) trả cổ tức với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2021. Ngày bắt đầu chi trả 20/12/2021.

*Danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Công ty Cổ phần City Auto (mã chứng khoán: CTF) trả cổ tức với tỷ lệ 100:6 (1 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/202.

-Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Mã CK: HTN) trả cổ tức với tỷ lệ 100:80 (100 cổ phiếu được nhận 80 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/202.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia