Ai sẽ ngồi "ghế nóng" của Tổng cục Quản lý thị trường?

Ai sẽ ngồi

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan Quản lý thị trường và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chứ

Theo Dự thảo, đối với chức danh Tổng cục trưởng, những tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ được chỉ rõ gồm: Đã được bổ nhiệm giữ ngạch từ Kiểm soát viên chính thị trường trở lên hoặc ngạch công chức tương đương; Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách theo chủ trương, đường lối của Đảng; Có năng lực quản lý, tổ chức thực hiện tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý thị trường;... Có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục hoặc lĩnh vực liên quan từ 5 năm trở lên.

Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng đối với chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường bao gồm: Tốt nghiệp chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; Tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị cao cấp; Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên.

Bên cạnh đó, chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung: Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; Nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng; Chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phương pháp, tác phong làm việc dân chủ, khoa học, giữ gìn đoàn kết nội bộ...

Quảng cáo

Dự thảo cũng quy định các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của công chức Quản lý thị trường gồm: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm; bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức Quản lý thị trường; Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Công chức Quản lý thị trường được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm và được cấp Chứng chỉ. Công chức Quản lý thị trường được đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước theo ngạch công chức để bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch công chức Quản lý thị trường.

Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho công chức trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Theo Trí thức trẻ

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm Vũ khí và trang thiết bị quân sự Quốc tế dự kiến tổ chức từ ngày 22 đến 28/8, với 9 điểm triển lãm tại 4 địa phương vùng Viễn đông thuộc lãnh thổ Kamchatka, vùng Magadan và khu tự trị Chukotka của Nga.

Thứ tư, 16/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia