Bộ Y tế: Đã giải quyết được cơ bản tình trạng thiếu trang thiết bị y tế

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến nay, đã gia hạn hiệu lực đến 31/12/2024 cho trên 12.500 giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế và giải quyết được cơ bản tình trạng thiếu trang thiết bị y tế...

Trong đó, cấp số lưu hành hơn 44.000 trang thiết bị y tế bao gồm loại A: 27.847 hồ sơ, loại B: 14.508 hồ sơ, loại C và D: 1.673 hồ sơ.

Về cấp số lưu hành các trang thiết bị y tế, đến nay đã cấp: 31.300 hồ sơ trang thiết bị y tế loại A; 14.541 hồ sơ trang thiết bị y tế loại B; Đối với trang thiết bị y tế loại C, D, tính đến 10/5/2023, Bộ Y tế đã tiếp nhận 9.787 hồ sơ. Đến nay đã xử lý 3.400 và cấp 1.664 hồ sơ đăng ký lưu hành.

Hiện, cả nước đã có khoảng trên 1.000 đơn vị sản xuất thiết bị y tế trong nước, hơn 2.500 đơn vị nhập khẩu với hàng trăm ngàn loại thiết bị khác nhau.

Việc gia hạn giấy phép vật tư y tế này cũng góp phần khắc phục hiệu quả tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

thiết bị y tế
Hơn 44.000 trang thiết bị y tế bao gồm loại A: 27.847 hồ sơ, loại B: 14.508 hồ sơ, loại C và D: 1.673 hồ sơ.

Ngoài gia hạn giấy phép vật tư y tế, từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế đã công bố 4 đợt gia hạn giấy đăng ký thuốc với tổng số 10.572 thuốc được tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành đến hết ngày 31/12/2024; cấp phép cho gần 3.000 thuốc chưa có số đăng ký theo quy định của Luật Dược, hiệu lực 3-5 năm.

Để đảm bảo nguồn cung thuốc đủ trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Y tế sẽ tăng cường giải quyết các vấn đề liên quan đến đăng ký lưu hành và gia hạn đăng ký lưu hành cho thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Mặc khác, cũng cần đẩy nhanh tiến độ cấp và gia hạn giấy đăng ký lưu hành theo quy định của Luật Dược.

Thêm vào đó, ban hành các thông tư liên quan đến công tác đăng ký thuốc, đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt với các quy định về hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc.

Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ tổ chức thêm các đơn vị thẩm định độc lập tại các trường đại học y, dược để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ cấp phép.

Bộ Y tế cũng cho biết sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để rà soát, đề xuất sửa đổi một số nội dung đưa vào dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi.

Cũng như, kịp thời hướng dẫn các quy định liên quan đến thiết bị y tế trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2023) trong tháng 9/2023. Tiếp tục rà soát, đánh giá để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những vấn đề chưa phù hợp của Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan trong thời gian chưa ban hành Luật Thiết bị y tế.

Có thể bạn quan tâm