Chưa đến 0,1% đơn vị sự nghiệp công lập được cổ phần hoá

Chưa đến 0,1% đơn vị sự nghiệp công lập được cổ phần hoá

Đến năm 2018 số lượng các đơn vị sự nghiệp công lâp cổ phần hóa chỉ được trên 50 đơn vị, chưa đạt 0,09% số đơn vị đang hoạt động.

Tại buổi Họp báo chuyên đề “Kết quả thoái vốn, cổ phần hóa DNNN 6 tháng đầu năm 2019; nội dung cơ bản chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần” do Bộ Tài chính tổ chức ngày 5/8, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thành công ty cổ phần (CTCP).

Chia sẻ với các cơ quan báo chí, ông Tiến cho biết, việc ban hành Nghị định này là rất cần thiết để nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, chuyển đổi các ĐVSNCL thành CTCP được nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW. Nghị định ra đời sẽ đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và định hướng sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan như Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Nghị định chuyển đơn vị SNCL thành CTCP ra đời sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của việc đổi mới cơ chế quản lý và đẩy mạnh xã hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập.

Hiện nay, cả nước còn gần 58.000 đơn vị SNCL với số lượng lao động đạt hơn 2,5 triệu người. Tuy nhiên, đến năm 2018 số lượng cổ phần hóa chỉ được trên 50 đơn vị, chưa đạt 0,09% số đơn vị SNCL đang hoạt động.

Quảng cáo

Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg đã bộc lộ một số bất cập, vướng mắc cần được điều chỉnh. Đó là việc chưa có quy định chặt chẽ về nghĩa vụ tiếp tục cung cấp dịch vụ công của doanh nghiệp chuyển đổi từ ĐVSNCL, chế tài nếu ĐVSNCL không tiếp tục cung cấp dịch vụ công hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg chưa quy định cơ chế giám sát, tổng hợp báo cáo về tình hình cung cấp dịch vụ công của các doanh nghiệp này, chưa có hướng dẫn xử lý một số nội dung tài chính đặc thù của ĐVSNCL. Quyết định này cũng chưa quy định hết đối tượng các ĐVSNCL có khả năng chuyển đổi thành CTCP như các ĐVSNCL thuộc các cơ quan chuyên môn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có tại ĐVSNCL hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cũng chưa được quy định trong Quyết định này.

Nhiều nội dung của Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg dẫn chiếu tới quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy định về tài chính, kế toán đối với ĐVSNCL và doanh nghiệp là khác nhau. Do vậy, việc hướng dẫn chuyển đổi các ĐVSNCL thực hiện theo quy định như đối với chuyển đổi DNNN thành CTCP có thể tạo bất cập, khó khăn cho các đơn vị.

Phần lớn ĐVSNCL đủ điều kiện chuyển đổi thành CTCP có quy mô nhỏ, tuy nhiên Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg đang quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chuyển đổi. Quy định này tăng khối lượng công việc của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Chính phủ, hạn chế tính chủ động của cơ quan chủ quản và kéo dài thời gian chuyển các ĐVSNCL thành CTCP.

>> Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa mới đạt 28% kế hoạch

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia