Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam báo lãi quý 1 giảm hơn 50% so với cùng kỳ

Đây là mức lợi nhuận quý thấp nhất của chứng khoán Mirae Asset Việt Nam kể từ quý 2/2020. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh này là theo xu hướng sụt giảm chung của toàn ngành chứng khoán...
lãi trước thuế quý 1

Công ty Cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu đạt 562 tỷ đồng, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất, ghi nhận 340,3 tỷ đồng, giảm 11%. Đứng thứ hai là thu từ hoạt động môi giới chứng khoán 104,9 tỷ đồng, giảm 55%.

Chi phí hoạt động quý 1/2023 chỉ giảm nhẹ 1% còn 361,9 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, chứng khoán Mirae Asset Việt Nam báo lãi trước thuế quý 1 160,4 tỷ đồng giảm 53% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tương ứng giảm 55% về 128,3 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế và và thu nhập toàn diện khác sau thuế giảm 39,7% so với cùng kỳ.

Đây là mức lợi nhuận quý thấp nhất của chứng khoán Mirae Asset Việt Nam kể từ quý 2/2020. Sự sụt giảm mạnh của công ty cũng theo xu hướng sụt giảm chung của toàn ngành chứng khoán.

Kết quả kinh doanh quý I năm 2023 của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. ảnh 2
Kết quả kinh doanh quý I năm 2023 của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Theo giải trình của công ty, quý 1/2023 lợi nhuận có sự sụt mạnh là do giá trị giao dịch chung thị trường chứng khoán giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái dẫn đến doanh thu của công ty từ dịch vụ môi giới chứng khoán và doanh thu từ các hoạt động liên quan giảm đáng kể so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí lãi vay và chi phí liên quan đi vay tăng cao so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Mirae Asset Việt Nam là 19.457 tỷ đồng, tăng 632 tỷ đồng so với mức 18.825 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin của công ty là gần 11.373 tỷ đồng, giảm 1.253 tỷ đồng, tương đương giảm gần 10% so với thời điểm cuối quý 4/2022. Dự phòng suy giảm giá trị cho vay margin là 65 tỷ đồng.

Mặc dù dư nợ margin giảm mạnh trong quý 1/2023, Mirae Asset vẫn là một trong hai công ty chứng khoán có dư nợ cho vay margin trên 10.000 tỷ đồng, bên cạnh chứng khoán SSI.

Ngoài tiền cho vay margin, Mirae Asset Việt Nam đang có 2.109 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm