Cổ phiếu của Sao Thái Dương thoát khỏi diện cảnh báo từ ngày 15/4

Cổ phiếu của Sao Thái Dương thoát khỏi diện cảnh báo từ ngày 15/4

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, bắt đầu từ ngày 15/04, cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF) sẽ được ra khỏi diện cảnh báo.

Nguyên nhân là do SJF có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2021 là 17,93 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là 43,07 tỷ đồng.

Căn cứ trên BCTC hợp nhất, SJF không thuộc các trường hợp bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Sao Thái Dương đạt 17,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 28,42 tỷ đồng. Nguyên nhân do trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều chuyển biến tích cực.

Quảng cáo

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 123,65 tỷ đồng; giá vốn tăng tương ứng 134,9 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp giảm 11,28 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng 20,88 tỷ đồng do Công ty thực hiện thoái vốn CTCP Việt Nga Hòa Bình.

Ngoài ra, chi phí tài chính giảm 30,4 tỷ đồng do khoản hoàn nhập dự phòng 12,59 tỷ đồng từ việc CTCP Sunstar Ecotech Việt Nam (công ty con của SJF) thoái vốn tại CTCP Phát triển SCO.

Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, mới đây SJF đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến chậm nhất trước ngày 30/6/2022. Thời gian sẽ được công bố sau.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều ngày 15/4, cổ phiếu SJF giảm 1,31% xuống 15.100 đồng/CP.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia