Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng

Sáng ngày 21/9/2020, tại Nhà Văn hoá trung tâm tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Về dự Đại hội, đại biểu trung ương có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Văn An - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Quang Nghị - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Về dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán Nhà nước; Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương; Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Sơn Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành bạn...

Tham dự Đại hội, đại biểu tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu đại diện Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã chuyển công tác và nghỉ hưu; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố, thị xã nghỉ hưu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; 322 đồng chí đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 50 nghìn đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh…

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy nhấn mạnh, thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cùng với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã hướng về Đại hội bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tập trung thực hiện mục tiêu kép: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tích cực phòng chống dịch bệnh Covid 19, ổn định đời sống của Nhân dân; phấn đấu hoàn thành Kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Đông nêu rõ nhiều kết quả mà tỉnh Hà Nam đã đạt được trong thời gian qua như vượt qua khó khăn thử thách, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 10,1%/năm; quy mô kinh tế năm 2020 (giá SS2010) ước đạt 36.772 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 63%, dịch vụ 27,5%, nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 9,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,12%/năm...

Quảng cáo

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam còn đạt nhiều thành tích nổi bật khác như: Tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tăng, tỷ trọng công nghiệp khai khoáng giảm. Giá trị sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp chiếm tỷ trọng 76,6% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tăng bình quân 24,7%/năm. Đây là một điểm sáng trong thời gian cả nước và thế giới chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng -  Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Hà Nam cần tập trung thực hiện tốt: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước nhanh, bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Cũng tại phiên khai mạc, Đại hội báo cáo Đề án, danh sách nhân sự và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

Có thể bạn quan tâm

Sáng 29/7 Bộ Y tế cho biết có 2.821 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh là 1.715 ca. Đã có hơn 5,3 triệu llều vắc xin COVID-19 được tiêm chủng tại Việt Nam

Thứ năm, 29/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia