DHM giảm 36% lãi ròng bán niên sau soát xét

Lãi ròng bán niên của Công ty CP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) giảm 36%, còn hơn 2 tỷ đồng sau soát xét.

Cụ thể, so với báo cáo tự lập, chi phí tài chính của DHM tăng 42%, lên hơn 25 tỷ đồng. Theo giải trình của DHM, chi phí tài chính tăng mạnh sau soát xét do công ty đánh giá lại khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dẫn đến lợi nhuận ròng giảm 36% sau soát xét, còn hơn 2 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả này thì so với nền thấp của cùng kỳ năm 2021, lãi ròng 6 tháng đầu năm 2022 của DHM vẫn cao gấp 4.7 lần. 

Quảng cáo
Công ty CP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của DHM giảm 2% so với đầu năm, đạt 528 tỷ đồng

Năm 2022,  đặt mục tiêu đạt 2,505 tỷ đồng doanh thu thuần và 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 79% và 3% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy, Công ty CP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu chỉ mới thực hiện được 39% chỉ tiêu doanh thu và 3% mục tiêu. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của DHM giảm 2% so với đầu năm, đạt 528 tỷ đồng, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm đến 81%, còn hơn 6 tỷ đồng.

Hiện, nợ phải trả của DHM phần lớn là nợ vay ngắn hạn, tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên gần 106 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia