DXG trình phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

DXG trình phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ngày 30/3, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh (HoSE:DXG) thông qua chủ trương phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho tổ chức nước ngoài. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm, không có tài sản đảm bảo.

Giá chuyển đổi sang cổ phiếu DXG sẽ căn cứ tình hình TTCK tại thời điểm phát hành, Công ty giao và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, kiến nghị mức giá chuyển đổi cụ thể, không thấp hơn 62.000 đồng/cp. Nội dung chi tiết phương án phát hành sẽ được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Giá chuyển đổi sang cổ phiếu DXG sẽ căn cứ tình hình TTCK tại thời điểm phát hành, Công ty giao và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, kiến nghị mức giá chuyển đổi cụ thể, không thấp hơn 62.000 đồng/cp. Nội dung chi tiết phương án phát hành sẽ được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.400 tỷ đồng, tăng gần 21% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức năm 2022 dự kiến 20%.

Năm 2021, Đất Xanh Group ghi nhận 10.089 tỷ doanh thu thuần, gấp 3,5 lần năm trước. Lãi ròng sau thuế lên đến 1.595 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ 174 tỷ đồng (do trích lập dự phòng chuyển nhượng cổ phần LDG). Tuy nhiên trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021,  công ty dự kiến sẽ không chia cổ tức.

Quảng cáo

Cũng trong tài liệu, Đất Xanh Group dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/06/2021. Nguyên nhân do công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Mới đây, HĐQT Đất Xanh Group đã thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng có tổng mệnh giá tối đa là 4.000 tỷ đồng. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS).

Đồng thời, Đất Xanh cũng thông báo về kế hoạch góp thêm 4.000 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An. Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn, Tập đoàn Đất Xanh sở hữu phần vốn góp gần 12.800 tỷ đồng, chiếm 99,999885% vốn điều lệ của Bất động sản Hà An. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Đất Xanh vượt 28.254 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hơn 2.737 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 54% so với đầu kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho cũng tăng 16% lên 11.852 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang. 

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Đất Xanh ghi nhận gần 14.873 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 2.922 tỷ xuống 2.187 tỷ đồng. Nợ vay tài chính cuối kỳ giảm 25% về mức 4.479 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn tăng 48% lên 2.962 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 61% xuống 1.517 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lực cầu xuất hiện trở lại có thể giúp VN-Index bật nảy sau khi chạm khu vực giao cắt với MA20. Nhà đầu tư có thể canh giải ngân với tỷ trọng từ 10-15% đối với mã thuộc ngành ngân hàng có vốn hóa lớn và có xu hướng dẫn dắt thị trường chung hồi phục…

Chủ nhật, 05/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia