Giảm giá và miễn hoàn toàn 15 dịch vụ chứng khoán

Giảm giá và miễn hoàn toàn 15 dịch vụ chứng khoán

Để hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư mới giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán.

Theo thông cáo của Bộ Tài chính, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Do đó, Bộ đã kịp thời ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các tổ chức cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Quảng cáo

Thông tư 14 quy định, giảm giá (từ 10%-50%) với 9 loại dịch vụ gồm: giảm 10% đối với 3 dịch vụ: giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ: quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh; giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ: quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm, thực hiện quyền, chuyển khoản chứng khoán, đấu giá và chào bán cạnh tranh.

Ngoài ra, không thu – miễn hoàn toàn với 6 loại dịch vụ bao gồm: đăng ký niêm yết, đăng ký chứng khoán, kết nối trực tuyến lần đầu, vay và cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD, đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BTC , Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Thời gian áp dụng mức giảm giá và miễn thu tiền sử dụng dịch vụ quy định tại Thông tư ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020). Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Doanh thu quý II của Hòa Phát đạt 35.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3,5 lần, đạt 9.745 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục (theo quý) mà tập đoàn này từng đạt được.

Thứ năm, 29/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia