Gilimex muốn thoái sạch vốn tại Dệt May Gia Định

Gilimex muốn thoái sạch vốn tại Dệt May Gia Định

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh dự kiến chuyển nhượng 25,91% vốn điều lệ tại CTCP Dệt May Gia Định và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE – Mã: GIL) thông qua kế hoạch chuyển nhượng vốn tại CTCP Dệt May Gia Định.

Theo đó, GIL dự kiến chuyển nhượng 25,91% vốn điều lệ tại CTCP Dệt May Gia Định và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chuyển nhượng.

Tính tới 31/3/2022, GIL đang sở hữu 25,91% vốn điều lệ tại CTCP Dệt May Gia Định và ghi nhận đầu tư vào Công ty liên kết, đơn vị có địa chỉ tại số 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM.

Trong Báo cáo thường niên năm 2021, GIL cho biết, CTCP Dệt May Gia Định có vốn điều lệ là 627,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu, CTCP Dệt May Gia Định tiền thân là Xí nghiệp Dệt số 3, đến năm 1992, Công ty được thành lập, Chủ tịch HĐQT là ông Đoàn Văn Sơn và Tổng giám đốc là ông Lê Huỳnh Gia Hoàng.

Thêm nữa, tính tới 31/12/2022, CTCP Dệt May Gia Định có 3 cổ đông lớn gồm Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM sở hữu 49% vốn điều lệ; GIL sở hữu 25,91% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim sở hữu 14,24% vốn điều lệ và còn lại 10,85% thuộc về nhóm cổ đông khác.

Quảng cáo

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của CTCP Dệt May Gia Định, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 76% so với cùng kỳ về 42,37 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 59,07 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 36,4 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp giảm thêm 7,45 tỷ đồng về lỗ 17,34 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 4,17 tỷ đồng và ghi nhận âm 3,66 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận tăng 23,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,51 tỷ đồng lên 44,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, với việc kinh doanh dưới giá vốn, Công ty đã ghi nhận lỗ trong năm 2021 là 59,07 tỷ đồng và nâng tổng lỗ lũy kế tới 31/12/2021 lên 485,7 tỷ đồng và bằng 77,4% vốn điều lệ (vốn điều lệ 627,4 tỷ đồng).

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của CTCP Dệt May Gia Định giảm 5,3% so với đầu năm về 527,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn đạt 225,5 tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 159,1 tỷ đồng, chiếm 30,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 78,1 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Về hoạt động kinh doanh của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, trong quý I/2022, doanh thu thuần của GIL tăng 64%, lên 1.416,9 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng 68% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 245,15 tỷ đồng, tăng 46%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của GIL tăng 159%, lên 37,15 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi bán cổ phiếu. Bên cạnh đó, các chi phí cũng đồng loạt tăng: chi phí tài chính tăng 187%, chi phí bán hàng tăng 86% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11%. Kết quả, GIL đem về 107,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51% so với thực hiện quý I/2021.

Trong năm 2022, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 24,3% so với thực hiện trong năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 5/7, cổ phiếu GIL giảm 4.200 đồng so với phiên trước đó về 51.400 đồng/cổ phiếu.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thứ tư, 10/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia