Hà Nội giám sát tài chính 22 doanh nghiệp

Hà Nội giám sát tài chính 22 doanh nghiệp

UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND thành phố thành lập hoặc được giao quản lý.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ giám sát tài chính tại 22 doanh nghiệp, trong đó 8 công ty mẹ gồm: Tổng công ty Vận tải Hà Nội; Tổng công ty Du lịch Hà Nội; Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội; Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị. Số còn lại là công ty TNHH một thành viên độc lập.

Giám sát nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định về phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

Ngoài ra, việc giám sát tài chính cũng sẽ giúp nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra các biện pháp chấn chỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 56/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết số 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. HCM.

Chủ nhật, 26/06/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia