Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website, truyền thông online

Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website, truyền thông online

Mới đây, UBND TP.Hà Nội yêu cầu liên ngành của Thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội là hoạt động truyền thông marketing, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp/sản phẩm như: xây dựng websi

UBND TP.Hà Nội vừa chỉ đạo các Sở Công Thương, Tài chính, KH&ĐT, NNPTNT; Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội và Đài PT-TH Hà Nội phối hợp triển khai chương trình “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018”.

Đối tượng được hỗ trợ gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp và có trụ sở chính đặt trên địa bàn Hà Nội.

Điều kiện của doanh nghiệp để được hỗ trợ: Có nhu cầu xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm hoặc thương hiệu doanh nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện: có vốn chủ sở hữu từ 10 tỷ đồng hoặc có số lao động bình quân năm từ 300 người trở lên hoặc có kim ngạch xuất khẩu trực tiếp từ 5 triệu USD/năm trở lên; sản xuất các sản phẩm trong danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố; có chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế.

Quảng cáo

Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu; hỗ trợ đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng (logo) hoặc hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Hà Nội còn được liên ngành Thành phố Hà Nội hỗ trợ các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm bằng các loại hình marketing như: xây dựng website, truyền thông online, sản xuất phim thương hiệu, in ấn các sản phẩm truyền thông cho thương hiệu doanh nghiệp/ sản phẩm...

Kinh phí triển khai chương trình “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018” sẽ được trích từ nguồn kinh phí Thành phố giao Sở Công Thương thực hiện năm nay.

Sở Công Thương là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm phối hợp các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, các phương tiện truyền thông của thành phố Hà Nội thông báo nội dung hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền, quảng bá chương trình tới các doanh nghiệp; tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ của doanh nghiệp.

Sở Công Thương cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội tổng hợp danh sách, thẩm định danh sách, nội dung và định mức hỗ trợ phục vụ đăng ký tham gia chương trình; phê duyệt nội dung hỗ trợ chi tiếp cho các doanh nghiệp...

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia