Hà Nội: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 tăng 2,5% so với cùng kỳ

Hà Nội: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 tăng 2,5% so với cùng kỳ

Theo Sở Công thương Hà Nội, tháng 5/2021, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 1.252 triệu USD, giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 3.129 triệu USD, giảm 2,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2.761 triệu USD, tăng 23,7%. Đa số các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ như: Điện thoại và linh kiện đạt 147,2 triệu USD, gấp 2,1 lần cùng kỳ; giày dép đạt 136,2 triệu USD, tăng 39,8%; thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh đạt 167,5 triệu USD, tăng 29,8%; máy móc, thiết bị đạt 791,5 triệu USD, tăng 24,8%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 273,9 triệu USD, tăng 24,6%. Có 2 nhóm hàng giảm: Hàng nông sản đạt 315,2 triệu USD, giảm 7,1% và xăng dầu đạt 231,5 triệu USD, giảm 38,2%.

Riêng trong tháng 5 này, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 1.252 triệu USD, giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 683 triệu USD, giảm 0,1% và giảm 14,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 569 triệu USD, giảm 0,3% và tăng 34,5%.

Trong tháng 5, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Máy móc, thiết bị đạt 152 triệu USD, tăng 26,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 125,4 triệu USD, tăng 25,9%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 56,5 triệu USD, tăng 37,5%; xăng dầu đạt 47,5 triệu USD, gấp 3,2 lần cùng kỳ; điện thoại và linh kiện đạt 26,1 triệu USD, tăng 56%.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ như: Hàng gốm sứ đạt 17,5 triệu USD, giảm 0,9%; hàng nông sản đạt 74,9 triệu USD, giảm 2,5%; hàng hóa khác đạt 366,9 triệu USD, giảm 25,9%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước tính đạt 3.023 triệu USD, tăng 4,7% so với tháng trước và tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 2.373 triệu USD, tăng 6% và tăng 23%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 650 triệu USD, tăng 0,1% và tăng 39,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như xăng, dầu đạt 229,5 triệu USD, gấp 2,4 lần; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 250,3 triệu USD, gấp 2,1 lần; chất dẻo đạt 123,3 triệu USD, tăng 63,8%; sản phẩm làm từ chất dẻo đạt 68,5 triệu USD, tăng 56,6%; máy móc, thiết bị phụ tùng đạt 550,4 triệu USD, tăng 32,5%. Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tháng 5 giảm so với cùng kỳ: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 189,1 triệu USD, giảm 1%; hàng hóa khác đạt 874,9 triệu USD, giảm 1,7%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 13,6 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 21,1%.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 5.890 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia