THẾ GIỚI THƯƠNG GIA

Thứ năm lúc 14:08

Nhà ngoại mình mấy đời làm thuốc đông y, cả một tuổi thơ của mình gắn liền với hàng trăm vị thuốc quý. Mình thường giúp ông bà sao tẩm, cắt thuốc mỗi khi rảnh rỗi.

Nhật ký chống dịch Covid-19: Sài Gòn tử tế
15:29, 20/08/2021
Nguyễn Kim Khánh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia