Hơn 60 mã cổ phiếu trên HOSE bị cắt margin trong quý 2/2022

Hơn 60 mã cổ phiếu trên HOSE bị cắt margin trong quý 2/2022

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2022.

Những mã cổ phiếu trên sàn HOSE bị cắt margin chủ yếu thuộc nhóm đang nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát, cụ thể như sau:

22 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo: AAM, APC, AST, DAH, DXV, HAS, HNG, NVT, PIT, PMG, RDP, SII, SJF, SKG, SMA, TCR, TNI, TTE, UDC, VNS, VOS, VPH.

19 mã thuộc diện bị kiểm soát: CIG, DLG, FTM, HAG, HOT, HVN, JVC, LCM, MCG, OGC, PTC, PTL, PXI, PXS, QBS, RIC, TGG, TTF, YEG.

Quảng cáo

01 mã thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt: TDH

09 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng: ABR, BAF, CTR, EVF, GMH, HHV, NHT, ORS, PGV.

06 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm: CII, CTI, ITD, PNC, SCD, VIC.

05 mã thuộc trường hợp kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021: HU1, HU3, SJD, VAF, VFG.

Riêng VIS là cổ phiếu thuộc diện hủy niêm yết.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HOSE: FRT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu vào ngày 08/06/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/06/2022.

Thứ năm, 26/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia