Nhà nước chưa mua lại ACV trước năm 2025

Nhà nước chưa mua lại ACV trước năm 2025

Việc mua lại cổ phần để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trở thành DNNN chỉ là 1 trong những đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải tại đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu h

Theo chia sẻ của đại diện Bộ Giao thông Vận tải - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều qua (4/9), những nội dung và vấn đề liên quan để đưa ACV thành doanh nghiệp Nhà nước đều nằm trong tờ trình gửi Thủ tướng hôm 9/7/2019.

Tuy nhiên, ông Đông cũng khẳng định, đây chỉ là một trong nhiều phương án được nằm trong Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản và kết cấu hạ tầng hàng không mà Nhà nước đầu tư, quản lý. 

Theo ông Đông, Đề án này đưa ra nhiều phân tích, nhiều phương án khác nhau và có kiến nghị là từ nay đến 2025 tiếp tục giao cho ACV quản lý, khai thác.

"Việc tương lai có thể mua lại một phần vốn các cổ đông ngoài nhà nước là một trong những đề nghị. Khi Đề án tôi vừa nêu được phê duyệt mới xây dựng chủ trương đầu tư, lúc đó mới lên phương án mua gom hay như thế nào, vốn ở đâu", ông Đông nói.

Quảng cáo

Trong giai đoạn đó sẽ có đánh giá và chuyển cho cơ quan quản lý nhà nước như Bộ GTVT và có cơ chế để quản lý, khai thác hiệu quả giai đoạn sau 2025. Trong phương án đó cũng có một kiến nghị, giải pháp thực hiện Đề án này trong tương lai là xem xét lộ trình mua lại một phần vốn của các cổ đông ACV để đảm bảo điều kiện cao nhất là an ninh quốc phòng.

Trước đó từ tháng 4/2016, khi chưa cổ phần hóa ACV trở về trước, công tác quản lý khải thác làm mới cải tạo các đường băng, đường lăn được giao đơn vị này phụ trách, trên cơ chế hạch toán của doanh nghiệp nhà nước. Sau cổ phần hóa, do lý do an ninh các khu bay như đường băng, đường lăn thuộc nhà nước, nên nhà nước phải bố chí kinh phí. Tuy nhiên, ngân sách hiện gặp khó khăn trong việc bố trí vốn sửa chữa cho các công trình này.

Đến ngày 9/7 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải có đề nghị nghiên cứu xem xét lộ trình mua lại phần vốn do các cổ đông ngoài Nhà nước nắm giữ của ACV tại tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản và kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý vừa gửi Chính phủ. Theo đó, ACV sẽ trở thành doanh nghiệp Nhà nước, để đảm bảo cao nhất về an ninh, quốc phòng cho hoạt động hàng không.

>> ACV được đề xuất trở lại là doanh nghiệp Nhà nước

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia