Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/2

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/2 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
sự kiện chứng khoán
Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 1/2

SHP: Ngày 16/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 của CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/2/2023.

POM: Công ty TNHH Thương mại và & Sản xuất Thép Việt, Công ty mẹ của CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đã mua vào 600.000 cổ phiếu POM từ ngày 16/1 đến 31/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, Công ty mẹ của POM đã nắm giữ hơn 145,76 triệu cổ phiếu POM, tỷ lệ 52,12%.

VIB: Ngày 09/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/3/2023.

FIR: CTCP Địa ốc First Retail (FIR – HOSE) thông báo phát hành hơn 8,92 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 10/2/2023.

HPX: Ông Lê Tiến Hùng, anh của ông Lê Việt Dũng – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX – HOSE) đã bán ra 472.000 cổ phiếu HPX từ ngày 30/12/2022 đến 27/1/2023 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hùng chỉ còn nắm giữ lô lẻ 56 cổ phiếu HPX.

HAS: CTCP HACISCO (HAS – HOSE) thông qua kế hoạch dự kiến kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 5 đến 5,5 tỷ đồng.

HAH: CTCP Đầu tư Sao Á D.C, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đã mua vào 605.000 cổ phiếu HAH trong ngày 19/1. Qua đó, nâng sở hữu tại HAH lên hơn 1,87 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,67%.

DNC: CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC – HNX) thông báo, ngày 22/2 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/3/2023.

BDB: Ngày 28/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (BDB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 01/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/4/2023.

DNP: CTCP SAM Holdings (SAM), cổ đông của CTCP DNP Holding (DNP – HNX) đã bán thoái vốn bất thành toàn bộ hơn 3,7 triệu cổ phiếu DNP sở hữu, tỷ lệ 3,12% từ ngày 27/12/2022 đến 25/1/2023.

SJE: CTCP Đầu tư ENERGY Việt Nam, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 6,85 triệu cổ phiếu của CTCP Sông Đà 11 (SJE – HNX), tương ứng tỷ lệ 31,2% trong ngày 16/1. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SJE nào.

Có thể bạn quan tâm