Quý I/2021, SMC báo lãi sau thuế 215 tỷ đồng, cao nhất lịch sử

Quý I/2021, SMC báo lãi sau thuế 215 tỷ đồng, cao nhất lịch sử

Hoạt động sản xuất ngày càng phát triển, năng sản xuất ngày càng phát triển là những lý do khiến doanh thu trong quý 1/2021 của Công ty CP Đầu tư thương mại SMC tăng vượt trội so với các năm trước.

Công ty CP Đầu tư thương mại SMC (mã SMC – HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 tăng vượt trội so với các năm trước và là kết quả cao nhất lịch sử thành lập công ty.

Theo đó, doanh thu quý này của SMC đạt gần 5.070 tỷ đồng, tăng gần 47% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện, đạt 8,5% so với 4,9% của quý 1/2020.

Doanh thu tài chính quý 1 đạt gần 31 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2020, chi phí tài chính giảm 31%. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của SMC đạt gần 262 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 215,6 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ 2020.

Lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 208 tỷ đồng, gấp 20 lần cùng kỳ 2020. EPS quý 1/2021 đạt 3.416 tỷ đồng. Do sản lượng tiêu thụ nhiều nên chi phí bán hàng vượt 100 tỷ đồng, tăng 130% cùng kỳ năm trước.

Theo SMC, so với cùng kỳ 2020, doanh số tăng 47% nhưng sản lượng tiêu thụ chỉ tăng 12% do giá vốn thấp dẫn đến hiệu quả cao. Hoạt động tài chính tốt làm tăng thêm hiệu quả như sử dụng vốn tiết kiệm, tăng vòng quay vốn, thoát bớt đầu tư.

Công ty cho biết hoạt động sản xuất ngày càng phát triển. Năng suất hoạt động sản xuất ổn định và vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao.

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, dự kiến trình cổ đông kế hoạch tiêu thụ 1,35 triệu tấn thép; bao gồm 670.000 tấn thép dài và 680.000 tấn thép dẹt.

Quảng cáo

Tương ứng, doanh thu kế hoạch đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 14,4%; lợi nhuận sau thuế 300 tỷ, giảm 5% so với năm trước. Mới đây, SMC đã điều chỉnh kế hoạch từ con số ban đầu 160 tỷ lên 300 tỷ đồng. Công ty dự chia cổ tức với tỷ lệ không dưới 10% vốn điều lệ.

Như vậy so với kế hoạch năm, công ty đã hoàn thành 28% doanh thu và 71,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của SMC đạt 7.952 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ so với đầu năm. Công ty có hơn 1.000 tỷ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho tăng mạnh hơn 1.000 tỷ so với đầu năm. Nợ ngắn hạn 2.700 tỷ, nợ dài hạn 49 tỷ, tình hình tài chính lành mạnh.

SMC đang nắm giữ 9,2 triệu cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim với giá mua 9.838 đồng/cp, hiện NKG đang giao dịch ở vùng giá 26.000 đồng/cp.

Trước đó, tháng 1/2021, Công ty CP Ðầu tư Thương mại SMC đã công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 4.478 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 324,5 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2019.

Luỹ kế cả năm 2020, SMC đạt 15.735,6 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 6,5% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn và chi phí tài chính giảm mạnh giúp LNST đạt 310,5 tỷ đồng cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ, LNST công ty mẹ là hơn 300 tỷ đồng tương đương EPS đạt 4.932 đồng.

Năm 2020 SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.200 tỷ đồng và 120 tỷ đồng LNST theo đó kết thúc năm 2020, SMC vượt 3,5% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 159% mục tiêu về lợi nhuận.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nếu huy động thành công từ cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, Thuduc House dự kiến thu về 1.726 tỷ đồng. Số tiền này sẽ dùng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của công ty

Thứ hai, 06/12/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia