Tập đoàn KIDO mua lại toàn bộ cổ phiếu TAC sau khi hủy niêm yết

Tập đoàn KIDO mua lại toàn bộ cổ phiếu TAC sau khi hủy niêm yết

Công ty CP Tập đoàn KIDO vừa thông báo và hướng dẫn thủ tục bán cổ phiếu, thực hiện theo cam kết mua lại cổ phiếu Công ty CP Dầu thực vật Tường An (TAC) sau khi công ty này hủy niêm yết. Cổ đông sở hữu cổ phiếu TAC có thể đăng ký bán từ ngày 26/5 đến 03/6/2022.

Theo thông báo của KIDO, đối tượng thực hiện mua lại là tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty CP Dầu thực vật Tường An còn nắm giữ cổ phiếu TAC sau ngày 19/5/2022 (ngoại trừ cổ đông là Công ty CP Tập đoàn KIDO và Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam).

Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại tối đa là 3.910.296 cổ phiếu, tương ứng 11,54% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TAC.

Giá thực hiện mua lại được thỏa thuận vào khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu TAC trong 20 phiêu giao dịch gần nhất trước ngày hủy niêm yết (từ ngày 20/4 đến 19/5). Với mức giá này, KIDO sẽ chi khoảng 234 tỷ đồng để mua lại toàn bộ số cổ phiếu mà các cổ đông đang nắm giữ.

Quảng cáo

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt là đơn vị tiếp nhận thông tin đăng ký bán của các cổ đông.

Trước đó, Dầu Tường An đã họp ĐHCĐ bất thường vào cuối tháng 1/2022 và thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Để giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ, KIDO cam kết sẽ mua lại toàn bộ số cổ phiếu TAC còn lại.

Tại ĐHCĐ của KIDO, ông Trần Lệ Nguyên - TGĐ KIDO cho biết: Công ty không thực hiện hoán đổi cổ phần với Dầu Tường An để sáp nhập như đã làm với công ty con KIDO Foods trước đây do tỷ lệ cổ phiếu TAC lưu hành tự do quá nhỏ và phương án tối ưu là công ty sẽ thực hiện việc mua lại toàn bộ số cổ phiếu này.

"Cổ đông nào muốn bán cổ phiếu TAC thì Kido sẽ mua lại hết. Cổ phiếu TAC vẫn được giao dịch đến khi nào KIDO mua hết 100% thì thôi, quyền lợi của cổ đông nhỏ vẫn được đảm bảo", ông Nguyên chia sẻ.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 25/6 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ bảy, 25/06/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia