Tháng 8/2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp đôi

Theo số liệu tổng hợp trên HNX, trong tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo hình thức riêng lẻ là 40.403 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với tháng 7, với 165 đợt phát hành của 39 doanh nghiệp.
Tháng 8/2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp đôi

Kỳ hạn phát hành trải dài từ 1 năm đến 15 năm với kỳ hạn phát hành bình quân là 3,5 năm. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có giá trị phát hành lớn nhất, đạt 26.074 tỷ đồng, chiếm 64,5% tổng giá trị phát hành.

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết về cơ cấu thị trường trái phiếu phát hành theo loại hình doanh nghiệp, tổng giá trị phát hành của các tổ chức tín dụng vẫn đứng đầu, đạt 14.515 tỷ đồng, chiếm 35,93% tổng giá trị phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, con số này đã giảm so với tháng trước đó 5%.

Trong tháng 8, các công ty xây dựng phát hành trái phiếu nhiều thứ hai chỉ sau các tổ chức tín dụng với tổng giá trị phát hành đạt mức 10.430 tỷ đồng, chiếm 25,81%.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, thị trường trái phiếu Việt Nam có 1.157 đợt phát hành của 175 doanh nghiệp với giá trị phát hành đạt 219.902 tỷ đồng với kỳ hạn phát hành bình quân là 3,7 năm. Các tổ chức tín dụng là nhóm phát hành nhiều nhất với khối lượng đạt 69.996 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2020.

Một số đợt phát hành trái phiếu của các tổ chức tín dụng trong tháng 8 bao gồm Vietinbank phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm, lãi suất 7,85%/năm; BIDV huy động 2.348 tỷ đồng; FECredit huy động 2.050 tỷ đồng; HSBC huy động 600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,8%/năm…

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, sung quy định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 9 được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng thị trường và đảm bảo an toàn hơn cho các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm