Thanh tra 72 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, truy thu và phạt hơn 212 tỷ

Thanh tra 72 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, truy thu và phạt hơn 212 tỷ

Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 72 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, truy thu, truy hoàn và phạt 212,55 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 6/2020, toàn ngành thuế đã thực hiện được 29.280 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 31,67% kế hoạch năm 2020 và bằng 82,84% so với cùng kỳ năm 2019; kiểm tra được 281.219 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 28.940 tỷ đồng, bằng 140,86% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 10.386 tỷ đồng, bằng 182,47% so với cùng kỳ năm 2019; giảm khấu trừ là 629,67 tỷ đồng, bằng 67,72% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 17.924,68 tỷ đồng, bằng 128,73% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 4.827 tỷ đồng, đạt 46,48% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Quảng cáo

Báo cáo cũng cho thấy, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 72 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 212,55 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 1.367 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,02 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.479 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 107,18 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.251 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.265 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết đã thông báo danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế có khả năng thu lớn, người nộp thuế có tiền thuế nợ đang xử lý, người nộp thuế có tiền thuế đang khiếu nại đến từng cục thuế để rà soát, thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, công khai thông tin để thu hồi nợ vào ngân sách nhà nước.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, toàn ngành thuế đã thực hiện 1.593 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, bằng 73,21% so với cùng kỳ năm 2019 (1.593 doanh nghiệp/2.176 doanh nghiệp), tương ứng với tổng số tiền hoàn là 7.506 tỷ đồng, bằng 73,32% so với cùng kỳ năm 2019 là 10.237 tỷ đồng.

Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 66,8 tỷ đồng, bằng 98,80% so với cùng kỳ năm 2019 là 67,6 tỷ đồng (trong đó: số thuế truy hoàn là 49 tỷ đồng, tổng số tiền phạt là 17,8 tỷ đồng, tổng số tiền bị truy hoàn và phạt đã nộp vào NSNN là 26,9 tỷ đồng).

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất tình trạng khẩn cấp cho đến hết ngày 31/8 tại ba quận gần nơi đăng cai Olympic Tokyo và quận phía tây Osaka khi các trường hợp Covid-19 tăng đột biến.

Thứ sáu, 30/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia