TMS giảm 40% mục tiêu lợi nhuận năm 2023, dự kiến chia cổ tức 15-20%

Năm 2023, Công ty Cổ phần Transimex (mã chứng khoán: TMS) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 2.521,42 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 317,05 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm 2022. Tiến hành thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư khỏi liên doanh TNHH Nippon Express...
lợi nhuận

Công ty Cổ phần Transimex (mã chứng khoán: TMS) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó năm 2023, Transimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 2.521,42 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 317,05 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm 2022. Trong năm công ty cũng dự kiến chia cổ tức từ 15-20% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

Cũng tại báo cáo thường niên, gửi đến cổ đông và nhà đầu tư, Transimex cho biết  năm 2023 công ty tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển logistics bền vững thông qua việc phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cốt lõi của công ty. Cùng với đó, đầu tư giai đoạn 2 của Trung tâm Logistics Thăng Long, thực hiện tái cơ cấu cả về dịch vụ, tổ chức nhân sự tại các công ty con.

Năm 2023, Transimex tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về dịch vụ, tổ chức nhân sự tại các công ty khác mà Transimex đang là cổ đông chi phối, công ty mẹ tại khu vực miền Bắc như Công ty Cổ phần Cảng Mipec, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại. 

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung Tâm Logistics Vĩnh Lộc, Kho lạnh tại Bến Lức, Long An cũng như chuẩn bị cho việc khai thác dịch vụ sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng. Tiến hành đàm phán và thực hiện các công việc để thoái vốn khoản đầu tư khỏi Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam.

Đặc biệt, TMS trình cổ đông thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 15% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 28/4/2022. Do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến phản hồi TMS chưa có nguồn lợi nhuận phân phối nhận được từ các công ty con để đáp ứng điều kiện về nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Tờ trình nêu rõ giai đoạn gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rất chặt chẽ trong xem xét phê duyệt các hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán. Nguồn tiền nhận được từ lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong năm sau không được xem là nguồn vốn để chi trả cổ tức cho năm trước.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được trình cùng với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Theo đó, TMS sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 30 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 36.5 triệu cổ phiếu, dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ TMS tăng lên mức 1,583 tỷ đồng.

Song song đó, TMS cũng trình Đại hội đồng cổ đông cổ tức năm 2023 từ 15%-20% (bằng tiền và/hoặc cổ phiếu).

TMS giảm 40% mục tiêu lợi nhuận năm 2023, dự kiến chia cổ tức 15-20% ảnh 2

Theo tài liệu ,TMS dự kiến phương án phát hành 7 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 700 tỷ đồng. Dự kiến phát hành giai đoạn 2024-2025, chia làm 2 đợt (đợt 1 năm 2024, đợt 2 năm 2025), mỗi đợt 3,5 triệu trái phiếu.

Các trái phiếu có kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành (của từng đợt), không có tài sản đảm bảo, lãi suất 7%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu và lợi nhuận ròng của TMS đạt lần lượt là 3.648 tỷ đồng và 497 tỷ đồng, thực hiện được 105% và 155% so với kế hoạch đề ra. Theo ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị TMS đánh giá năm 2022 tình hình kinh doanh của công ty gặp khó khăn do hoạt động kinh doanh, hoạt động logistics, toàn cầu ảnh hưởng giữa cuộc xung đột Nga-Ukraine, chuỗi đứt gãy khó dự đoán. Cùng với đó công ty phụ thuộc vào đối tác Nhật, công ty phải lấy và xây dựng kế hoạch theo đối tác.

Diễn biến giá cổ phiếu TMS thời gian qua.
Diễn biến giá cổ phiếu TMS thời gian qua.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu TMS đang giao dịch ở mức 50.500 đồng/cổ phiếu tại ngày 27/4/2023. Thị giá vốn hóa trên thị trường đạt khoảng 6.001,7 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm