TP.HCM xây dựng đề án về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Thủ Đức

TP.HCM xây dựng đề án về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Thủ Đức

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận liên quan tham mưu đề án về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Thủ Đức.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố đề án về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thủ Đức; thực hiện tốt việc chuyển đổi hoặc thực hiện các hồ sơ đăng ký kinh doanh mới cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sau khi thực hiện sắp xếp.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành có liên quan quan tâm, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng các trụ sở làm việc mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao dịch hồ sơ.

Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND thành phố phân cấp, ủy quyền phù hợp để UBND TP.Thủ Đức chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Bổ sung đối tượng là cán bộ, công chức đang làm việc tại UBND 32 phường (không sáp nhập) của TP.Thủ Đức vào đối tượng thực hiện Đề án số 591/ĐA-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ thuộc diện tinh giản biên chế do sáp nhập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại TP.Thủ Đức, các phường thuộc TP.Thủ Đức và các phường sau khi sắp xếp.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị hành chính được sắp xếp; báo cáo rà soát việc bố trí, sử dụng các trụ sở làm việc, xử lý tài sản, trụ sở dôi dư sau khi sắp xếp đúng quy định pháp luật.

Riêng UBND TP.Thủ Đức có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan báo cáo và đề xuất giải pháp quy hoạch, giao đất xây dựng trụ sở làm việc của Tòa án Nhân dân TP.Thủ Đức, Viện kiểm sát Nhân dân TP.Thủ Đức; chủ động đề xuất UBND TP.HCM các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời sớm hoàn thành mục tiêu đề án thành lập TP.Thủ Đức.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

“Các sở, ngành có liên quan hỗ trợ các địa phương giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thay đổi giấy tờ có liên quan”, UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dù tham gia và trúng rất nhiều gói thầu ở nhiều tỉnh, thành, nhưng trong quá trình thi công các dự án Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên liên tục bị các chủ đầu tư nhắc nhở vì nhiều lỗi khác nhau. Đã vậy, việc làm ăn của doanh nghiệp này càng ngày càng đi xuống do doanh thu liên tục sụt giảm.

Thứ năm, 26/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia