S&P 500

Thứ năm lúc 11:26

Tesla, cổ phiếu “nóng” nhất trên thị trường trong hơn một năm qua, đã có những biến động thử thách lòng tin của của các nhà đầu tư.