Chủ tịch UBND TP.HCM phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế

Chủ tịch UBND TP.HCM phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa phân công 11 lĩnh vực trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế cho các Phó Chủ tịch thành phố phụ trách, chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành chủ trì, tham mưu.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Phó Chủ tịch thành phố Lê Hoà Bình phụ trách các bộ tiêu chí an toàn về phòng chống dịch Covid-19 trên các lĩnh vực; dân cư, nhà ở; công tác huy động các nguồn lực (đầu tư công và đầu tư tư nhân).

Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng phụ trách công tác phục hồi kinh tế; công tác đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm cho người dân.

Các công tác chung về y tế và giãn cách xã hội; công tác ứng dụng khoa học công nghệ; công tác giáo dục và đào tạo; công tác chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; công tác thông tin, truyền thông; công tác đối ngoại do Phó Chủ tịch Dương Anh Đức phụ trách.

Quảng cáo

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu phụ trách công tác xét nghiệm, truy vết; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các công tác an sinh xã hội; công tác đảm bảo các vấn đề xã hội cho người dân gồm lao động, việc làm; chính sách chăm lo cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 do Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan phụ trách.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi còn giao Thường trực UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết cho từng nội dung nêu trên, trình UBND thành phố phê duyệt.

Ngoài ra, từng nội dung công tác nêu trên sẽ do một Thường trực UBND TP.HCM phụ trách, chủ trì, chỉ đạo; trường hợp có liên quan đến mảng, lĩnh vực khác thì phối hợp với người chủ trì.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia