Đất Xanh sắp phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Đất Xanh sắp phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từng muốn phát hành cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng hạn chế chuyển nhượng 5 năm sau đó lại đổi sang phương án giá 10.000 đồng/cp như hiện tại.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh vừa thông báo phát hành 7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP), chiếm tỷ lệ 1,17% số cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cho biết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và được giải tỏa theo tiến độ: 20% sau 2 năm đầu, 30% sau 3 năm và 50% sau 4 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.

Giá phát hành được xác định là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 72% so với thị giá cổ phiếu DXG chốt phiên 27/12 là 35.200 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2021-2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Quảng cáo

Trước đó, công ty dự kiến phân phối cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng, hạn chế chuyển nhượng 5 năm xong sau đó đổi sang phương án giá 10.000 đồng/cp như hiện tại và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm sau phản ứng dữ dội của cổ đông khi liên tục bán tháo cổ phiếu.

Trước đó, cuối tháng 11, DXG thông báo sẽ dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. Nguyên nhân hủy phát hành được đưa ra là do Công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2021, DXG ghi nhận doanh thu thuần gần 7.820 tỷ đồng, tăng 317% và lãi sau thuế đạt 1.349,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 152,5 tỷ đồng), riêng Công ty mẹ đạt 882 tỷ đồng. Với kết quả này, DXG đã thực hiện được 87% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản doanh nghiệp đến cuối quý 3 đạt gần 28.568 tỷ đồng, tăng 23% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng 9% lên hơn 15.464 tỷ đồng, đáng chú ý là khoản nợ vay ngắn hạn tăng vọt lên 4.547 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm; ngược lại, nợ vay dài hạn giảm 48% xuống 2.006 tỷ đồng.

Hoà chung làn sóng tăng của cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu DXG đã tăng hơn 100% so với đầu tháng 10 và leo lên vùng 35.200 đồng/cp chốt phiên 27/12.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sau khi được Trung Quốc cấp phép huy động vốn bổ sung lần thứ 4, Fubon FTSE Vietnam ETF đã phát hành thêm khoảng 67 triệu chứng chỉ quỹ - tương ứng hơn 615 tỷ đồng được giải ngân vào chứng khoán Việt.

Thứ sáu, 02/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia