Đề xuất giảm 30% thuế TNDN với doanh nghiệp có doanh thu thấp hơn 200 tỷ

Đề xuất giảm 30% thuế TNDN với doanh nghiệp có doanh thu thấp hơn 200 tỷ

Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định được Quốc hội thông qua nghị quyết về giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng.

Theo đó, nội dung chính của dự thảo là qui định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng và những thủ tục cần thực hiện để được giảm thuế.

Việc giảm thuế TNDN chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có thu nhập phát sinh trong năm 2020, bởi đây là những đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của nền kinh tế do đại dịch COVID-19 cần được hỗ trợ.

Dự thảo nghị quyết qui định xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2020 không quá 200 tỉ đồng được hưởng chế độ giảm thuế, được hiểu là tổng doanh thu của đủ 12 tháng trong năm 2020.

Tuy nhiên, nếu trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020, và không đủ để tính thuế cho 12 tháng thì sẽ được tính phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh nghiệp hoạt động trong năm 2020.

Quảng cáo

Dự thảo cũng nêu rõ việc giảm thuế cũng không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo qui định của Luật thuế TNDN như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong cơ cấu doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp có qui mô nhỏ, siêu nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp và các doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.

Vì vậy, việc thông qua dự thảo nghị quyết này là cần thiết, cần sớm triển khai để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp.

Đánh giá tác động của dự thảo nghị định, Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) dự kiến sẽ giảm 23.000 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, việc đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. 

Đồng thời khi đại dịch qua đi, doanh nghiệp có tiền đề để phát triển, chuyển đổi thành doanh nghiệp có qui mô lớn hơn, đủ khả năng đóng góp lại cho NSNN trong thời gian tiếp theo.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia