Digiworld sắp phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP

CTCP Thế giới số (Digiworld - Mã: DGW) công bố sắp phát hành 4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng với 2,45% trên lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện từ ngày 23/12/2022 đến ngày 13/1/2023.

4 triệu cổ phiếu ESOP
Digiworld sắp phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 77% so với giá cổ phiếu DGW chốt phiên 14/12 là 43.500 đồng/cp. 

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Quảng cáo

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu DGW tăng từ 163 triệu cổ phiếu lên 167 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ tăng lên 1.670 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, doanh thu của DGW đạt 17.984 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 528 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và tăng 60% so với cùng kỳ, thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 6.609 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm, tập trung nhiều nhất vào khoản phải thu là 2.259 tỷ đồng, hàng tồn kho 2.723 tỷ đồng.

Lượng tiền, tương đương tiền giảm từ 1.494 tỷ đồng đầu năm về 987 tỷ đồng cuối quý III, chiếm 15% tổng tài sản.

Nợ vay của DGW tính đến ngày 30/9 là 2.372 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng, tăng 1.255 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Chi phí lãi vay do đó cũng tăng tương ứng gấp gần ba lần cùng kỳ lên 57 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ròng 1,7 triệu cổ phiếu STB trong phiên 29/5, ước tính với giá kết phiên là 27.000 đồng/cổ phiếu, nhóm quỹ ngoại này thu về 47 tỷ đồng...

Thứ ba, 30/05/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia