Hà Nội nghiên cứu sáp nhập các đơn vị sự nghiệp

Hà Nội nghiên cứu sáp nhập các đơn vị sự nghiệp

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định về kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố.

Mục tiêu là một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm đầu mối, khắc phục trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Theo đó, lĩnh vực giáo dục sẽ thu gọn lại các điểm trường; cơ cấu và tinh giản biên chế đối với kế toán, y tế học đường tại trường mầm non.

Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội sẽ nghiên cứu sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng.

Quảng cáo

Lĩnh vực y tế sẽ sắp xếp lại các đơn vị kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm; sắp xếp các đơn vị y tế dự phòng cấp TP thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Lĩnh vực văn hóa và thể thao chỉ tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Đẩy mạnh sắp xếp các cơ quan báo chí... TP cũng sẽ tổ chức lại Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội và từng bước thực hiện lộ trình cổ phần hóa.

 

Trước đó, Hà Nội đã cắt giảm 17 phó giám đốc sở, 142 trưởng, phó phòng.

Cụ thể thông tin từ HĐND TP Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND TP, các đơn vị hành chính, sự nghiệp của thành phố đã khẩn trương thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

Về kết quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đối với các cơ quan hành chính, thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 Sở và tương đương.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo cấp Sở và cấp phòng, ban trực thuộc đã tinh gọn hơn trước, giảm được: 46/204 phòng với tỷ lệ giảm 22,5%; về bộ máy lãnh đạo: 17/82 Phó Giám đốc Sở với tỷ lệ giảm 20,7%; 26/182 Trưởng phòng với tỷ lệ giảm 14,2%; 116/517 Phó trưởng phòng với tỷ lệ giảm 22,4%.

Đến nay, các cơ quan hành chính thuộc thành phố đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm, có bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường cao tốc đoạn TP. HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành thuộc Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài 68,7 km được đề xuất xây dựng với mức đầu tư 24.200 tỷ đồng.

Thứ tư, 04/08/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia