Hết nghẽn lệnh, HoSE tiếp nhận lại cổ phiếu tạm giao dịch trên HNX

Hết nghẽn lệnh, HoSE tiếp nhận lại cổ phiếu tạm giao dịch trên HNX

Tình trạng nghẽn lệnh đã không còn, HoSE đã có thể tiếp tục nhận cổ phiếu niêm yết mới và tiếp nhận lại cổ phiếu đã tạm chuyển giao dịch sang HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE).

Theo đó, các doanh nghiệp đã tạm thời giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX sẽ được hỗ trợ chuyển giao dịch cổ phiếu về lại HoSE mà không cần xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết.

UBCKNN yêu cầu HNX thông báo cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX và chốt ngày giao dịch cuối cùng.

Quảng cáo

Sau đó, Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) thực hiện chốt danh sách cổ đông sở hữu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HNX theo chu kỳ thanh toán chứng khoán để chuyển dữ liệu cho HoSE.

Doanh nghiệp chuyển giao dịch có trách nhiệm lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên tại HoSE cách ngày giao dịch cuối cùng tại HNX ít nhất 3 ngày làm việc. HoSE công bố ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở VSD đã hoàn tất các thủ tục chuyển dữ liệu từ HNX sang HoSE.

Đối với cổ phiếu đang niêm yết tại HNX đã được HoSE thẩm định hồ sơ đáp ứng các điều kiện niêm yết tại HoSE cũng sẽ thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết tương tự như các trường hợp doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX.

UBCKNN giao HoSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong giám sát và thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư.

Từ đầu tháng 4 đến nay, có 17 doanh nghiệp niêm yết tại HoSE đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX, trong đó, có 15 doanh nghiệp niêm yết tại HoSE và 2 doanh nghiệp được cấp phép niêm yết mới. Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX xin chuyển niêm yết sang HoSE trước ngày 1/1/2021 nhưng được xem xét cấp quyết định niêm yết.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex (Mã chứng khoán: PLX) vừa thông qua phương án thoái toàn bộ 120 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - PG Bank (Mã chứng khoán: PGB) theo hình thức đấu giá công khai.

Thứ bảy, 04/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia