Tăng cường kiểm soát, hạn chế thông tin giả, xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội

Tăng cường kiểm soát, hạn chế thông tin giả, xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn

Đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của ĐBQH, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp liên quan đến nhiệm vụ, đến lĩnh vực đã được chất vấn và tập trung vào một số vấn đề sau:

Tích cực triển khai chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Bảo đảm liên thông, đồng bộ an toàn an ninh mạng.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và tinh giản biên chế.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phù hợp với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Phấn đấu đạt mục tiêu môi trường kinh doanh theo mức trung bình của các nước ASEAN 4.

Quảng cáo

Bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử trên cả 3 nhóm chỉ tiêu về hạ tầng viễn thông, về nguồn nhân lực và dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu theo mục tiêu đã cam kết đến hết năm 2018. Hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, đến doanh nghiệp sẽ được cung cấp ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.

Triển khai quy định của Luật Báo chí năm 2016, khẩn trương sắp xếp hệ thống báo chí gắn với mô hình tổ chức, sớm ban hành và triển khai đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Làm tốt công tác quản lý báo chí, chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan chính xác.

Tăng cường biện pháp phát huy vai trò nòng cốt của báo chí trong việc thông tin tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, góp phần ngăn chặn đẩy lùi thông tin xấu độc hại. Kiểm tra xử lý các chương trình nội dung phản cảm không phù hợp với trẻ em. Triển khai thực hiện đầy đủ quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí.

Rà soát hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về dịch vụ truyền thông. Tăng cường công tác quản lý hoạt động liên kết xã hội hóa các chương trình giải trí trên hệ thống phát thanh truyền hình cả về nội dung và phạm vi liên kết. Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên mạng và quảng cáo trên các chương trình phát thanh truyền hình trên báo chí không đúng sự thật, phản cảm. Thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước và khắc phục tình trạng sim rác.

Chủ động cung cấp thông tin và tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh tốt đẹp, tăng cường kiểm soát, hạn chế thông tin giả, thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý thông tin, hoạt động thông tin trên mạng nói chung và trên mạng xã hội nói riêng. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam.

Xây dựng chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý, thu thập, phòng ngừa và cảnh báo để làm tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin trên Internet. Có các biện pháp phù hợp để yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài, thực hiện các biện pháp quản lý an toàn thông tin trên mạng theo pháp luật Việt Nam. Phối hợp với các bộ, ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật qua mạng xã hội.

 

Có thể bạn quan tâm

EU đã đóng góp 3 tỷ euro cho chương trình COVAX - cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng nhằm đảm bảo vaccine phòng COVID-19 cho các nước thu nhập thấp.

Thứ hai, 14/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia