Thu thuế sàn thương mại điện tử đạt 5.458 tỷ đồng

Thu thuế sàn thương mại điện tử đạt 5.458 tỷ đồng

Số liệu từ Tổng Cục thuế, Việt Nam có 41 sàn thương mại điện tử bán hàng, 98 sản thương mại điện tử cung cấp dịch vụ) và 3 công ty (đối tác của các nhà cung cấp nước ngoài) trả tiền cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với các nhà cung cấp nước ngoài.

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam đạt khoảng 13,7 tỷ USD năm 2021, dự báo có thể đạt 39 tỷ USD vào năm 2025. 

Số thu từ hoạt động thương mại điện tử thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai nộp thay nhà thầu từ 2018 luỹ kế đến 14/7/2022 là 5.458 tỷ đồng, tốc độ thu bình quân 130%, số thu trung bình khoảng 1.200 tỷ đồng một năm. Trong đó, với Facebook là 2.076 tỷ đồng, Google là 2.040 tỷ đồng, Microsoft là 699 tỷ đồng.

Ngoài ra sau khi có Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài từ tháng 3/2022, đã có 26 nhà cung cấp lớn như Microsoft, Google, Netflix, Tiktok, Ebay... đăng ký kê khai và nộp thuế với tổng số tiền 20 triệu USD.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia