Việt Nam được bầu là thành viên Ủy ban Liên Chính phủ của UNESCO

Việt Nam vừa trúng cử là thành viên Ủy ban Liên Chính phủ - cơ chế điều hành, giám sát việc thực hiện Công ước 2003, nhiệm kỳ 2022-2026 của UNESCO.

Ngày 6/7 đã diễn ra Kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hoá phi vật thể của UNESCO lần thứ 9 tại Paris.

Trong tổng số 12 nước được bầu làm thành viên thay thế cho nhiệm kỳ 2022-2026, có 4 nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia và Bangladesh.

Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 gồm 24 thành viên. Đây là cơ quan điều hành quan trọng của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, chịu trách nhiệm trong giám sát thực thi công ước, đề xuất các biện pháp bảo vệ di sản phi vật thể, hỗ trợ quốc tế, xem xét các hồ sơ đệ trình ghi danh… để Đại hội đồng Công ước thông qua.

UNESCO
Việt Nam có 14 di sản văn hoá phi vật thể được ghi danh
Quảng cáo

Những năm qua, Việt Nam đã khẳng định uy tín và đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể trong nước và trên thế giới. Và đây là lần thứ 2 Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO.

Hiện, Việt Nam có 14 di sản văn hoá phi vật thể được ghi danh.

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO chia sẻ: "Việc trúng cử lần này là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Việt Nam trong quan hệ với UNESCO, trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể trong nước và trên thế giới".

Đồng thời, đây là kết quả của đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam, đồng thời là kết quả của quá trình triển khai bài bản và đồng bộ kế hoạch ứng cử của Việt Nam trong những năm vừa qua.

Sự kiện này khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam tại UNESCO nói riêng và trên trường quốc tế nói chung. Nó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia