Chây ỳ lên sàn sau cổ phần hoá, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt

Chây ỳ lên sàn sau cổ phần hoá, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt

Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản trả lời Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam về đề nghị tạo thêm nguồn cổ phiếu cho thị trường chứng khoán thông qua việc thúc đẩy cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).

Bộ Tài chính cho biết, theo kế hoạch cổ phần hoá, thoái vốn tại Công ăn 991/TTg-ĐMDN và Quyết định 26/2019/QĐ-TTg, Quyết định 1232/QĐ-TTg, giai đoạn 2016-2020 sẽ cổ phần hoá 128 doanh nghiệp, thoái vốn tại 348 doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn tại DNNN thời gian qua còn chậm, không đạt được kế hoạch đề ra.

Thống kê cho thấy, luỹ kế từ năm 2016 đến tháng 5/2020 có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá trong đó chỉ có 36/128 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hoá theo Công văn 991/TTg-ĐMDN, Quyết định 26 và thoái vốn tại 99/348DN thuộc danh mục thoái vốn theo Quyết định 1232, đạt 28% kế hoạch.

Bộ Tài chính khẳng định, trong những tháng còn lại của năm 2020, còn 92 doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hoá và 249 doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các cơ quan, ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả của công tác cổ phần hoá, thoái vốn. Trong đó đã tổ chức 2 Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, do diễn biến khó lường của dịch Covid-19 khiến sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác bị đình trệ khiến việc triển khai công tác cổ phần hoá, thoái vốn của các doanh nghiệp gặp khó. Vì vậy, việc triển khai công tác theo kế hoạch trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020 là khó khả thi.

Bên cạnh việc thúc đẩy cổ phần hoá, thoái vốn, Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc yêu cầu các DNNN đã cổ phần hoá phải thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch cũng là một trong các giải pháp tạo thêm nguồn cung cho thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng đã có báo cáo Thủ tướng về việc này, trong đó yêu cầu các bộ, ngành chủ quản thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và rà soát, phân loại danh sách các DNNN cổ phần hoá chưa thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch, có hình thức kỷ luật người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với việc xử lý vi phạm quy định về niêm yết, đăng ký giao dịch của DNNN cổ phần hoá, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi 251 DNNN cổ phần hoá để thông báo về hành vi vi phạm quy định niêm yết, đăng ký giao dịch. Đến nay, Bộ Tài chính cũng đã ra quyết định xử phạt đối với 42 doanh nghiệp và nhắc nhở 23 trường hợp.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đợt chào bán cổ phần ra công chúng này nằm trong kế hoạch huy động vốn cho đầu tư phát triển của TECGroup. Tính đến ngày 30/6/2021, nợ phải trả của TECGroup ở mức 158,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 116,4 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Thứ ba, 21/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia