Năm 2020, TP. HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5%

Năm 2020, TP. HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5%

TP. HCM phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP năm 2020 đạt 8,3 - 8,5%, cả nhiệm kỳ đạt từ 8 - 8,5%.

TPHCM xác định, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, năm tổ chức nhiều sự kiện, trọng đại của đất nước và Thành phố, 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Là một đô thị đặc biệt, một trung tâm nhiều mặt của cả nước, Thành phố chịu tác động của bối cảnh thế giới, trong nước cả thuận lợi và khó khăn. Trong điều kiện đó, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2020, UBND Thành phố đã yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND các quận - huyện, các doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ.

Quảng cáo

Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP năm 2020 đạt 8,3 - 8,5%, cả nhiệm kỳ đạt từ 8-8,5%.

Trong năm 2020, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều đề án quan trọng. Cụ thể, hoàn thành đề án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2021.

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng TPHCM thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. Hoàn thành xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM trình cấp thẩm quyền phê duyệt…

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiệm vụ quan trọng nhất, cần ưu tiên cao nhất hiện nay là dồn tổng lực để dập dịch COVID-19. Cả hệ thống chính trị, các cơ quan, nhất là các địa phương cần tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, không trông chờ, ỷ lại từ cấp trên...

Thứ ba, 11/05/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia