Vinaconex chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

Vinaconex chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

Vinaconex dự chi khoảng 530 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 12%.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) mới đây đã công bố ngày 25/5 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%. Như vậy, cổ đông sẽ được nhận 1.200 đồng/cổ tức.

Với gần 442 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VCG dự chi khoảng 530 tỷ đồng để trả cổ tức lần này.

Theo phương án đã được cổ đông thông qua, tỷ lệ cổ tức năm 2021 của Vinaconex là 28% bao gồm 18% tiền mặt và 10% cổ phiếu.

Quảng cáo

Trong năm trước, doanh nghiệp đã tạm ứng 6% (khoảng 263 tỷ đồng). Như vậy, sau khi chia tiếp tỷ lệ 12% bằng tiền mặt còn lại, VCG sẽ còn phương án phát hành 44,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý đầu năm 2022, tổng công ty báo cáo doanh thu thuần đạt 1.333 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 780 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Vinaconex lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,5 và 3 lần so với thực hiện năm 2021.

Như vậy, với kết quả đã đạt được sau 3 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 55,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cũng trong quý I/2022, Vinaconex đã bắt đầu thực hiện tái cơ cấu hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bằng động thái thoái vốn và tăng vốn tại nhiều công ty khác nhau.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, ngoài Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Việt Nam và công ty con không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Thứ hai, 04/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia