Hoàn thành việc rà soát lần đầu tiên việc thực thi hiệp định TFA

Hoàn thành việc rà soát lần đầu tiên việc thực thi hiệp định TFA

Với mục đích đảm bảo lợi ích cho tất cả các thành viên, WTO đã hoàn thành việc rà soát lần đầu tiên việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) theo các dấu mốc cam kết.

Có hiệu lực từ năm 2017, TFA hướng đến xúc tiến việc di chuyển, giải phóng và thông quan hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa đang vận chuyển, đề ra các biện pháp hợp tác hiệu quả giữa hải quan và các cơ quan liên quan khác về tạo thuận lợi thương mại và các vấn đề tuân thủ hải quan.

Theo kết quả rà soát từ báo cáo do các thành viên đệ trình, tỷ lệ cam kết thực hiện TFA hiện nay là 70,5%.

Quảng cáo

Năm biện pháp có tỷ lệ thực hiện cam kết cao nhất là: kiểm tra trước khi vận chuyển; vận chuyển hàng hóa; giam giữ; sử dụng môi giới hải quan; và tạm thời tiếp nhận hàng hóa.

Năm biện pháp có tỷ lệ cam kết thực hiện thấp nhất là: quản lý rủi ro; hợp tác cơ quan biên giới; quy trình thử nghiệm; người điều hành được ủy quyền; và một cửa.

Dựa trên các cuộc thảo luận trong quá trình xem xét, Ban Thư ký của WTO liệt kê các khuyến nghị của mình cho các công việc tiếp theo, bao gồm khuyến khích hợp tác nhiều hơn giữa các nhà tài trợ và đối tác để hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực, tăng cường giám sát tiến trình thực hiện và đưa ra các báo cáo về các thực tiễn tốt nhất cho các cơ quan chức năng mỗi quốc gia.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo báo cáo của Tổ công tác số 6 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết tháng 10/2022, 5 địa phương này mới giải ngân hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch địa phương triển khai.

Thứ năm, 08/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia